Akce Ekorady:

Akce 72 hodin

72 HODIN je akce, které se účastníme pravidelně každý rok. V předem určených třech podzimních dnech se školy, kroužky, podniky, skupiny dobrovolníků nebo i jednotlivci snaží udělat něco pro své okolí - uklízí je, zkrášlují, vylepšují, pomáhají jiným lidem, zvířatům, rostlinám...

Od začátku školního roku jsme při schůzkách Ekorady probírali nápady našich členů, kterých bylo docela dost. Vybrali jsme několik z nich - úklid školního pozemku, vytvoření ohrádek kolem rybízových keřů, které jsme sázeli vloni a zavěšení krmítka pro naše ptačí kamarády. K tomu jsme ještě přidali menší rekultivaci bylinkové zahrádky, která spočívala hlavně v likvidaci plevele a dosypání nové hlíny pod bylinky. Část hlíny použijeme i pod květiny z chodby.

Ve čtvrtek 10. října jsme se ráno všichni sešli u šaten a rozdělili si práci. Dověděli jsme se také, že dorazí redaktor z Českého rozhlasu, který chce o naší akci připravit reportáž. Některé z nás to opravdu zaskočilo, příště by bylo dobré o takových věcech vědět dříve...

Naplánovaným pracem jsme se věnovali první tři vyučovací hodiny a odvedli jsme opravdu kus dobré práce, s níž můžeme být spokojeni. I ten zpropadený rozhlas jsme nějak zvládli, takže jsme se rozcházeli spokojeni sami se sebou.

Jak nám šla práce od ruky? Podívejte se na fotografie!

Rekultivace bylinkové zahrádky:

 20191010_081204ko 20191010_081224ko 20191010_081740ko

20191010_081804ko 20191010_082504ko 20191010_081640ko

Vybudování ohrádek kolem rybízových keřů:

20191010_081252ko 20191010_081316ko 20191010_082137ko

 20191010_083012ko 20191010_085452ko 20191010_085458ko 

Doplnění hlíny ke květinám z chodby:

20191010_090511ko

Zavěšení budky pro ptáčky:

20191010_090148ko 20191010_090250ko 20191010_090321ko

 Úklid okolí školy a kámoška ropuška:

20191010_095526ko 20191010_095528ko 20191010_100446ko

 A na závěr náš tým (bez paní učitelky Dostálové, ta nás fotilasmile):

20191010_091105ko  20191010_091122ko

Putování po pramenech

Ve čtvrtek 20. června jsme se my, členové EkoRady, sešli u šaten, vybaveni batůžky a obuti do pohodlné obuvi. Před školou jsme se spočítali a nastoupili do přistaveného autobusu. Akce, kterou jsme si nazvali "Putování po pramenech", se právě rozjela.

Zastavení první: PODLAŽICEVýsledek obrázku pro podlažice kostel

Podlažice známe, jsou za rohem. Co jsme ale někteří nevěděli je to, že v oblasti bývalého kláštera je ohromné a vydatné prameniště, odkud bere vodu nejen Chrast, ale i Chrudim a Pardubice. A pokud má problémy s dodávkami Mechov, tak i Mechov smile

Zastavení druhé: ZDERAZ

Zderaz je malebná obec na okraji Toulovcových maštalí. Je zde krásně viditelný odkrytý geologický profil, skládající se ze tří vrstev. Horní tvoří opuky, v nichž se může hromadit podzemní voda, následují nepropustné jílovce a pod nimi je vstva pískovců. Ta je vodou doslova nasáklá a hlavně - přes jílovce se do ní nedostanou žádné škodliviny třeba z polí. Proto tato vrstva slouží jako zdroj podzemní vody. Pískovce od Maštalí směrem k Polabí klesají a voda po nich postupně stéká. Cestou se obohacuje o minerály a mění chuť. My za vodou pojedeme a budeme ji ochutnávat.

Zastavení třetí: KAPALICE U POLANKY

Poblíž známé hospody Polanka vyvěrá silný pramen Kapalice. Voda je v něm jen málo mineralizovaná a teplotu má 10 °C. Byla výborná a v nastávajícím parnu osvěžila.

Výsledek obrázku pro pramen kapalice

 20190620_092432_4Kapalice2_2

Zastavení čtvrté: U CHATY TEZINKA (+ průjezd Novými Hrady)

Nedaleko od předchozí zastávky protéká potůček z pramenných rybníků, které leží pod zámkem v Nových Hradech. Hned vedle vyvěrá malý pramínek. V létě je prý vyschlý, teď byla možnost se z něj napít. Voda spíše měkčí, osvěžující. Teče z hlavy podivného zvířete, které připomíná nejvíc hrabáče kapského. 

Výsledek obrázku pro pramen kapalice

Tezinka1Tezinka2

Nové Hrady jsme jen projeli, přesto jsme i z autobusu mohli obdivovat úžasnou čistotu rybníčků, které tvoří zdejší pramen Nadymač.

Zastavení páté: STŘEMOŠICKÁ STRÁŇ

Střemošická stráň je bývalý břeh moře, kde je dnes krásně viditelné střídavé ukládání vápenců různých typů. V nich se nalézají zkameněliny a teplá hornina umožňuje růst vzácným druhům rostlin. A ještě je odtud krásně vidět do kraje.

Výsledek obrázku pro střemošická stráňStremosice1

Po příjezdu nás zaujalo především hrachové pole, takže místní "jezedáci" mají po naší návštěvě sklizenosmile Na lavičkách na okraji svahu jsme posnídali, spořádali většinu hrachu a rozhlédli se po okolí. Potom jsme šli hledat zkameněliny a opravdu - našli jsme hodně drobných mušlí a jednoho amonita. Vstavače, které tu rostou, byly už bohužel odkvetlé, stejně jako většina šalvějí. Příště by to chtělo zajet sem tak o dva až tři týdny dřív. Námět na další výlet?

Stremosice2_3Stremosice3_2Stremosice4 

Zastavení šesté: JENÍŠOVICE

U Jeníšovic v poli jsou dva vrty, a to v místě bývalého rybníka. Hladina spodní vody je zde zatraceně vysoko, takže se nám země houpala pod nohama. Voda, která napršela u Zderazi, se sem po pískovcích dostává asi tisíc let. Cestou se obohacuje o různé minerály, zvláště pak o ionty železa. To se projevuje na kovové chuti vody a jejím zbarvení. Po delším zdání se z ní sráží žlutohnědé látky.

Výsledek obrázku pro železitá vodaStenec1

Zastavení sedmé: BLANSKO

Blansko se nachází v Moravském krasu. Tak tam jsme tedy fakt nedojelismile Jiné Blansko je kousek od Hrochova Týnce. Na okraji této malé vesničky je další vrt. I voda z něj napršela kdysi v Toulovcových maštalích, ale než se dostala sem, trvalo to přes deset tisíc let. Je možné, že tato voda napršela na poslední mamuty (a ti se nastudili a chcíplismile). Chuť vody byla zase jiná, železa už tolik nebylo, spíše byla obohacená sodíkem a sírou. Proto také některým z nás docela smrděla. Pít se přesto dala, dokonce byla možná lepší, než ta voda z Jeníšovic, aspoň podle několika z nás.

Výsledek obrázku pro vrt blanskoBlansko1

Zastavení osmé: CHRAST

V Chrasti se nalézá několik vodárenských věží, ale hlavně naše boudasmile. Výlet tu končí, vystupujeme z autobusu a jdeme na oběd. Výlet to byl vydařený.

EkoRada děkuje za velmi zajímavý výlet, a to především paní ředitelce Budínské, která jej zprostředkovala, a panu Janu Douckovi z Vodních zdrojů Chrudim, který nám byl zasvěceným průvodcem. Díky!

Výsledek obrázku pro vodní zdroje chrudim

Program pro I. stupeň: Třídění odpadu

Některé učitelky z I. stupně se nám svěřily s tím, že je trápí nedokonalé třídění odpadu v jejich třídě a vyzvaly nás, abychom žáky poučili o správném třídění. Ujali jsme se toho a od středy 27. března do pátku 9. května jsme postupně navštívili všechny prvostupňové třídy.. 

Program byl tvořen prezentací (za ni velký dík Oliverovi) a hrou. v níž si žáci mohli třídění odpadu vyzkoušet. Úspěšné jsme pochválili a těm, kteří si nevěděli rady, jsme pomohli a vysvětlili, co dělají špatně. Na konci programu byl prostor pro dotazy nejen žáků, ale i jejich učitelek, které jsme rádi zodpověděli.

Za přípravu a  realizaci programu patří velký dík Oliverovi, Hance, Terce, Vanesse, Aničce a Kačce, ale i všem ostatním členům EkoRady, kteří vyráběli makety košů a donesli pomůcky pro program.

A jak to vypadalo? Třeba ve 4. B takto:

P5100275 P5100274_2 

P5100278 P5100281

P5100279 P5100292

P5100285 P5100286

P5100291 P5100284

P5100293 P5100270

 A na závěr ještě fotka našeho týmu v nejčastějším složení:

P5100298

Adventní jarmark

26.11. - Jako už tradičně se Ekorada zapojila do přípravy adventního jarmarku. Společně jsme vyráběli pečené čaje a zdobili perníčky, které jsme při jarmarku s úspěchem nabídli našim rodičům, kamarádům a známým.

72 hodin 2018

Ve čtvrtek 11. října se naše Ekorada zapojila do již tradičního celostátního projektu 72 hodin, jehož cílem je zvelebit místa, v nichž žijeme. Rozhodli jsme se vysadit na školní zahradu rybízové keře, které nejen že zahradu zkrášlí, ale hlavně budeme mít co zobat.

Sázení jsme si naplánovali na první dvě vyučovací hodiny ve čtvrtek 11. října. Sešli jsme se všichni na zahradě u venkovní učebny, vytipovali místa, kam keře zasadit a připravili si potřebné nářadí. Pak už to šlo velmi rychle - vyhloubili jsme jamky, smíchali zeminu s rašelinou a zasadili celkem šest keříků - dva bílé, dva červené a jeden černý rybíz a jeden keř křížence rybízu s angreštěm, který se nazývá josta. Místa jsme potom označili kamínky, aby si jich hravě všichni všimli a třeba omylem rybízky nepoškodili. Myslíme, že jsme odvedli dobrou práci.

Závěrem chceme poděkovat panu školníkovi, který nám zajistil rýče, krompáče a lopaty. Děkujeme.

Pa110276Pa110288Pa110298Pa110315

Pa110321Pa110325

Pa110334_2Pa110338_2Pa110344Pa110348Pa110356Pa110363Pa110372_2Pa110366Pa110353Pa110374Pa110379

Žáci druhého stupně se přenesli společně s panem Kocúrkem do vzdálené a zajímavé Kanady.

Všechny třídy se postupně vystřídaly v tzv. Zážitkovém stanu. Zde se zábavnou formou mladší děti seznámily s noční oblohou, sluneční soustavou, blízkým vesmírem a kosmonautikou a starší žáci se dozvěděli o dobývání vesmíru a o současném vesmírném programu kosmických velmocí.

Den Země jsme také i letos podpořili zelenou barvou na svém oblečení.

Img_1893

Img_1896

Img_1925

Img_20180423_082042

P1130455

P1130462

P1130469

P1130474

Velikonoční jarmark

V úterý 27. dubna 2018 se u nás ve škole konal každoroční velikonoční jarmark. Letos jsme se dohodli, že upečeme muffiny. Vybrali jsme tři vyzkoušené recepty a dali jsme se do pečení. Je pravda, že naše muffiny nebyly tak pracizní jako výrobky mnohých maminek, ale chutnaly a to je nejdůležitější. Letošní výdělek činil 375 Kč.

Img_1805Img_1790

Img_1762Img_1745

Img_1787_2Img_1786_2

Img_1766_2Img_1765_2

Img_1753_2Img_1748_2

Img_1740_2

 Projekt" Doodpadu"

V pondělí 29. 1. 2018 se členové Ekorady v rámci projektu Doodpadu zúčastnili vzdělávacího programu, který je zaměřen na problematiku odpadní vody. Toaleta není odpadkový koš bylo jedno z klíčových témat. Komunální odpad už umíme docela dobře třídit, ale zapomínáme, že i zacházení s odpadní vodou má svá pravidla. Žáci se dozvěděli, co všechno se s odpadní vodou stane, než se opět může vrátit zpět do přírody.

Img_1676

Img_1677

Img_1678

Img_1679

Img_1680

 

Vánoční jarmark 2017

V letošním roce jsme na vánoční jarmark vyráběli svíčky ze zbylých vosků. Atmosféra byla výborná a i práce se nám dařila. Z prodeje našich výrobků jsme získali 850 Kč.

Img_1534

Img_1536

Img_1537

Img_1539

Img_1540Img_1594_3

Img_1593

72 hodin

Letos jsme si naplánovali pomoc při podzimním úklidu zámecké zahrady.

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 jsme se sešli k realizaci tohoto projektu vybaveni hráběmi a dobrou náladou. Počasí nám také přálo. Protože, ale v parku toho listí nebylo ještě tolik, rozdělili jsme se na dvě skupiny. První zůstala v parku a druhá zamířila na blízký sportovní stadion. Zde už listí bylo podstatně více. S dobrým pocitem, že jsme byli aspoň trochu užiteční, jsme zažili i trochu zábavy a legrace.

Img_1427

Img_1428

Img_1429

Img_1430

Img_1432

Img_1433

Img_1434

Img_1435

Img_1436

 Den Země 2017

 

     To, že není planeta Země lhostejná žákům naší školy, dala většina z nich najevo v pátek 21. dubna svou účastí na školním Dni Země. Projektového dne se zúčastnilo 389 žáků. Většina tříd získala v soutěži O nejzelenější třídu 100% bodů a za to získali malou zelenou odměnu.

 Program celého dne byl pestrý.

Žáci 3. – 9. ročníku měli mnoho pěkných zážitků z naučného programu Mozek, který probíhal v hale naší školy. Dozvěděli se, jak do mozku vstupují informace, o tom, jak zařídit, aby si pamatovali a méně zapomínali. Neméně zajímavé bylo i to, jak se naučit na písemku na příští týden a dostat jedničku. Dále poznali, jak v naší hlavě vzniká strach a jak se mu bránit.

Následně žáci 1. a 2. ročníku vyslechli zajímavou přednášku o hlodavcích a plazech. Zajímavě vyprávěl pracovník Teracentra z Dolní Čermné u Letohradu. Tento den přinesl mnoho nových dojmů a poznatků.

Celý druhý stupeň se po jednotlivých třídách zúčastnil připravených programů.

Žáci šestých tříd se vypravili opět do lesa, kde po domluvě s panem inženýrem Svobodou měli připravený velmi zajímavý program, který jim rozšířil znalosti o lese jako ekosystému. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se vysazují nové sazeničky stromečků. Odměnou jim byla střelba ze vzduchovky do pohyblivých terčů a výborná svačina.

Sedmáci si vyslechli přednášku paní botaničky Nadi Gutzerové o zajímavých botanických lokalitách v okolí Chrasti a společně navštívili zámeckou zahradu.

Žáci osmých tříd se zúčastnili přednášky chovatelů škrtičů a dalších plazů. Ti odvážní z nich si mohli hadího miláčka pochovat. Po zajímavé přednášce se žáci vypravili na nedalekou vodárnu, kde si prohlédli Chrast z výšky.

Žáci devátých tříd se zúčastnili také přednášky o hadech a o mozku. Poté pomohli s úklidem.

Den Země byl opravdu vydařený a určitě i poučný.

 

   P4211386P4211400P4211402P4211406P4211407

 

 

 

 

 

Velikonoční jarmark

Jako každoročně i letos se u nás ve škole konal v úterý 11. 4. 2017 velikonoční jarmark. Naše Ekorada přemýšlela, čím by přispěla k tomuto krásnému jarnímu období. Protože v současné době se hodně mluví nejenom o zdravém stravování, ale také o významu bylinek pro naše tělo, tak jsme si připravili ochutnávku bylinkových čajů.  Když jsme odpoledne čaje připravovali, linula se po škole příjemná vůně, která přilákala první zájemce z řad našich spolužáků. Při jarmarku ale zájem návštěníků nebyl až zas tak velký, což nás trochu zklamalo. 

Img_20170411_1709501

Img_20170411_1440401_2Img_20170411_1649021

Img_20170411_1440281Img_20170411_1440361

Anketa - školní jídelna

Na popud paní Moravčíkové (vedoucí školní jídelny) jsme připravili anketu o školním stravování. Ankety se zúčasnilo 302 žáků a učitelů naší školy. Vybrané dotazníky jsme vyhodnotili a odpovědi u každé otázky jsme zaznamenali do grafu. Toto jsou výsledky naší ankety: Dotaznik-ekorady-skolni-jidelna

Img_20170109_075656Img_20170109_075818Img_20170109_075803_3

Vánoční dělání

I v letošním školním roce se naše Ekorada aktivně zapojila do vánočního jarmarku. Pro návštěvníky jsme tentokrát vyrobili přírodní koupelové kapsle.

Img_1325Img_1324_2Img_1323Img_1279Img_1278Img_1277Img_1276

Cesta za poznáním

Dne 16. listopadu se pod hlavičkou Ekorady uskutečnila akce s názvem "Cesta za poznáním". Děti prvních, druhých a třetích ročníků plnily různé úkoly na jedenácti stanovištích (např. doplňovačky, jak třídit odpad, poznávání stop apod.) Celá akce měla kladný ohlas a tímto děkujeme žákům z devátých a osmých ročníků, kteří se aktivně zapojili. Veliké poděkování patří Marušce Rabasové.

72 hodin

V pátek 14. 10. 2016 se žáci školní Ekorady zapojili do projektu 72 hodin. Na vlastní kůži si vyzkoušeli jaké je to být dobrovolníkem a zvelebovat své okolí. Vysadili pět jabloní na našem školním pozemku. Počasí nám přálo, práce se dařila a zábava a legrace také nechyběly. Příjemné dopoledne jsme zakončili svačinkou - opečenými buřtíky. 

Img_1216 Img_1210 Img_1215 Img_1190Img_1192Img_1207Img_1202Img_1196Img_1197Img_1208Img_1213Img_1212

 Prezentace -  Národní geopark Železné hory

V pondělí 14. 10. 2016 přijela na schůzku Ekorady p. Linda Vojancová s krátkou přednáškou na téma Národní geopark Železné hory.  Tento nám velice blízký region je z geologického hlediska velmi zajímavý a proto nás upozornila na možnosti, jak se s ním seznámit a poznat ho.

 Img_20161010_080746 Img_20161010_080541 Img_20161010_080527

Den Země 2016

 

     To, že není planeta Země lhostejná žákům naší školy, dala většina z nich najevo ve středu 20. dubna svou účastí na školním Dni Země. Projektového dne se zúčastnilo 402 žáků. Polovina tříd získala v soutěži O nejzelenější třídu 100% bodů a za to získali sladkou zelenou odměnu.

 Program celého dne byl pestrý. 

     1. stupeň měl mnoho pěkných zážitků z naučných filmů, které byly promítány ve sférickém kině. Ze zhlédnutých filmů se nejvíce líbil podmořský svět s korálovými útesy i vesmírná expedice astronautů do Vesmíru.

Následně žáci ve svých třídách také vyráběli zajímavé výrobky z odpadových materiálů, řešili a luštili přírodovědné a ekologické úlohy, hodnotili nejkrásnější zahrádku ve svém okolí. Tento den přinesl mnoho nových dojmů a poznatků.

Celý druhý stupeň se po jednotlivých třídách zúčastnil připravených programů.

Žáci šestých tříd se vypravili opět do lesa, kde po domluvě s panem inženýrem Svobodou měli připravený velmi zajímavý program, který jim rozšířil znalosti o lese jako ekosystému. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se vysazují nové sazeničky stromečků. Odměnou jim byla střelba ze vzduchovky do pohyblivých terčů a výborná svačina.

Sedmáci si vyslechli přednášku paní botaničky Nadi Gutzerové o zajímavých botanických lokalitách v okolí Chrasti a společně navštívili zámeckou zahradu, přírodní divadlo a Horecký rybník.

Žáci osmých tříd si prohlédli Chrast z naší vodárny. Po zajímavé vyhlídce se vrátili zpět do školy, kde je čekalo pěkné povídání pracovníka ze záchranné stanice v Pasíčkách o divokých šelmách.

Žáci devátých tříd se zúčastnili také přednášky o divokých šelmách a poté se vypravili do Chrašic. Tam navštívili čističku odpadních vod. 

Den Země byl opravdu vydařený a určitě i poučný.

Petra-foto-lenovo-309 Petra-foto-lenovo-305_3 P4200084_2 P4200074_2 P4200042_2 P4200008_2  Img_0946Img_0942_2Img_0951_2P4200052_2

   

 

 

Zdravá svačina

V současné době se hodně mluví o zdravém jídle a pití. Proto i nás zajímalo, jak jsou na tom naši žáci se svými svačinami. Připravili jsme anketu s šesti jednoduchými otázkami a zjistili jsme, že:

1) Nosíte svačinu každý den? - Ano 81% (225 žáků); Ne 6% (20 ž.); Občas 13% (40 ž.)

2) Nosíte ke svačině ovoce nebo zeleninu? - Občas 54% (170 ž.); Ano 28% (88 ž.); Ne 17% (53 ž.); Jiné 8% (27 ž.)

3) Co míváte ve škole za pití? - Šťáva 55% (175 ž.); Vodu 18% (58 ž.); Čaj 11% (34 ž.); Minerál. vod. 14% (45 ž.); Eng. Nápoj 2% (8 ž.)

4) Jaké pečivo si nosíte nejčastěji? - Světlé 76% (240 ž.); Tmavé 19% (59 ž.); Žádné 5% (17 ž.)

5) Kupujete si svačinu? - Ne, mám udělanou z domu 72% (229 ž.); Ano 24% (75 ž.); Žádnou nenosím 4% (11. ž)

Ve snaze naše svačiny trochu vylepšit jsme připravili na velikonoční jarmark ochutnávku některých zdravých pomazánek a nápojů. Většina návštěvníků naši ochutnávku využilo. Doufáme, že i my přispěli trochu k tomu, aby se svačiny našich žáků vylepšily a byly pestřejší.

Děkujeme rodičům za drobné příspěvky na naši činnost.

12Img_0863Img_0852Img_0824Img_0854

3

Vánoční jarmark

Prodejem námi vyrobených mýdel jsme získali 560 Kč.

Img_0567 Img_0557Img_0560

Mýdlování s EKOradou

Dne 12. 11. 2015  proběhla akce zvaná "Mýdlování s EKOradou". Je to akce, kde všichni členové EKOrady zrecyklují zbytky mýdel a vytvoří z nich nová - tím šetří životní prostředí. Mýdla se následně budou prodávat na adventním jarmarku  ZŠ Chrast. Členové si tuto akci náramně užily.

Img_0494Img_0499Img_0496Img_0506

 

Setkání u Františka

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 jsme se zapojili do projektu "72 hodin ". Tentokrát jsme se svým projektem zaměřili na pomoc lidem v našem městě.

Nacvičili jsme pohádku s názvem Setkání u Františka, kterou jsme zahráli v domově důchodců v Chrasti. Z akce jsme měli velice dobrý dojem. Babičky a dědečkové neskrývali úsměv a rádi se s námi po představení pustili ještě do diskuze. Zde na tomto odkazu jsou dostupné fotografie z představení.

                                Deváťáci + Ekorada

Den Země

Dne 30. 4. se v naší škole uskutečnil Den Země - jedná se o den, kdy celá škola udělá něco pro naší planetu nebo se o ní něco užitečného naučíme. Žáci na prvním stupni vyráběli výrobky z odpadových materiálů a měli besedu o chovu domácích mazlíčků. Za to žáci na druhém stupni měli ve svých třídách různé aktivity a přednášky (např. návštěva zámecké zahrady - poznávání rostlin, návštěva staré vodárenské věže, čištičky odpaních vod, úklid v okoli Chrasti, návštěva lesa). Žákyně 7.B komentovala: "Moc se mi to líbilo, paní učitelka nám pomohla natrhat květiny do herbáře". 

20150429_080423  20150429_080920 20150429_081158_2 20150429_081413 20150429_08124220150429_080432v20150429_114936 20150429_100015  20150429_082253 20150429_080652

Karel Hromek, 7.B

Spořiče vody

Podle počtu kohoutů na škole jsme vypočítali, že kdyby se každý kohout denně zapnul pouze desetkrát - bude úspora pro ten jeden den na celé škole činit 2 375 l. To už množství vody, pro které se určitě vyplatí něco udělat. Po dohodě s paní ředitelkou budou tyto spořiče zakoupeny a nainstalovány.   

                                                          K. Bendová  8. B

Img_0155 Img_0154

Třídění odpadu

Během měsíce února a března jsme v rámci Ekorady připravili výstavku o třídění odpadu. Jednotlivé skupiny vyhledaly zajímavosti o třídění, zpracování a možnostech recyklace pro daný druh odpadu. Jedna tabule byla věnována době rozpadu různých druhů odpadků v přírodě, což některé z nás velmi překvapilo. Tuto naši výstavku jsme nainstalovali, aby byla k prohlédnutí během velikonočního jarmarku. Zároveň jsme rodiče a návštěvníky jarmarku požádali o vyplnění jednoduché ankety: Jak třídí odpad doma.

Vyhodnocení ankety o odpadech

Z naší ankety jsme se dozvěděli, že 95% domácností třídí odpad.

Dále jsme se dozvěděli, že 97% třídí plasty.

Na otázku třídíte sklo, nám 97% odpovědělo že ano.

Papír třídí 92%.

Otázkou k papíru bylo také zda papír dáváte do kontejneru nebo ho necháváte na školní sběr. Výsledek je takový, že 11% z vás, hází papír do kontejneru a 89% necháváte na školní sběr.

Spalujete odpady? 37% ano a 63% ne.

Házíte nebezpečný odpad do kontejneru? 52% ano a 48% ne.

Naší poslední a asi nejdůležitější otázkou bylo, zda podle vás má smysl třídit odpad.  A na to nám 98% odpovědělo že ano – což je velmi pozitivní. 

                                                                      V. Hájková, L. Burešová  9. B

Img_0040 Img_0045 Img_0044 Img_0041 Img_0038 Img_0037

 

Návštěva zaměstnanců Optimalenergy

V úterý 24. 3. 2015 naštívila naší školu zástupkyně firmy Optimalenergy, která nás seznámila s nabídkou spotřeby vody. Nabídku jsme si vyslechli, prakticky rovnou vyzkoušeli, jak by úspora fungovala u různých druhů kohoutů, které ve škole máme. Teď je před námi úkol, spočítat průměrnou úsporu a návratnost nákladů s tím spojených.

Img_0007

Img_0008

Img_0009

Img_0016

Img_0017

Seminář "dobré praxe"

Ve čtvrtek 13.11. jsme navštívili Seminář dobré praxe v Praze.Po náročném vstávání a cestě vlakem jsme dorazili do školy, kde se seminář konal . Vytvořili jsme náš poster, který  měl naznačovat jaká naše ekorada je a co máme za sebou . Po programu jsme si dali  dobrý  oběd ve zdejší jídelně . Také jsme si  mohli prohlédnout školu . Seminář byl poučný a zábavný :-) .     

                                                                         Michaela Klupková 8.B

Adventni-jarmark-001 Fotografie0182

 

 Seminář

Dne 13.11.2014 se tým ekorady zúčastnil semináře Eko-školy. Na semináři jsme probírali - vnitřní a vnější okolí naší školy-odpady, 7 kroků, plánování a vyhodnocování. Seminář vedla paní Vacková ze sdružení Tereza. Pro bližší poznání jsme si zahráli i hry.

.Karel Hromek

 

Mexiko-seminar-028 Mexiko-seminar-027 Mexiko-seminar-026 Mexiko-seminar-025 Mexiko-seminar-023 Mexiko-seminar-021 Mexiko-seminar-020 Mexiko-seminar-018

 

72. hodin

Dne 9.- 12.9.2014 probíhal program 72. hodin - Dobrovolný celorepublikový projekt, který umožní dětem a mládeži zlepšit životní prostředí. Projekt vyhlásila Česká asociace dětí a mládeže. Do projektu se zapojili členové ekorady a žáci z různých tříd. Společně jsme nasbírali 10 pytlů-29 KG.

Hromek Karel

 

 

 

72hodin-112 72hodin-101 72hodin-088 72hodin-084 72hodin-074 72hodin-072 72hodin-069

72-hodin-009 Dscn7498 72hodin-079 72hodin-085 72hodin-081 72hodin-122 72hodin-114

Titul

Ve čtvrtek 19. června 2014 se konalo v Senátu Parlamentu ČR slavnostní předávání titulu Ekoškola. Za naši školu se předávání účastnila Klára Kodešová , Eva Pištínková, p. uč. Horáková a p. uč. Palatová. Slavnostní atmosféru dotvářely i nádherné prostory Valdštejnského paláce. Po skončení slavnostního obřadu se konala prohlídka paláce, spojená s návštěvou jednání Senátu, drobné občerstvení ve formě zdravé výživy a krátký kulturní program v zahradách.

 10359062_10152519661455941_3629436077538347005_o10463791_10152519661415941_910581598044836895_o

 10507046_10152519662745941_2488506468181251214_oTitul-ekoskola-003

Titul-ekoskola-018 10367148_10152514980165941_8021676024398345683_nTitul-ekoskola-004

10438348_10152519665895941_1830025722621100805_nTitul-ekoskola-010Titul-ekoskola-009Titul-ekoskola-014

 

Audit

V březnu naše EKOrada podala žádost o titul EKOŠKOLA. V rámci této žádosti proběhl u nás na škole 15. 5. 2014 ekologický audit. Přijely auditorky ze sdružení Tereza. Zjišťovaly jaký je stav u nás na škole rozhovorem s vedením školy, koordinátorkami, p.školníkem, p.uklízečkou a vedoucí ŠJ. Nejvíce času ale strávily s členy Ekorady, kteří jim vyprávěli o své práci, co jim šlo a s čím měli naopak problémy. Potom je zástupci provedli po celé škole. V závěrečném hodnocení nás pochválily za kus práce, kterou jsme odvedli. Na rozhodnutí jsme museli dva týdny čekat. Až jsme se dočkali a mohli jsme začít oslavovat - TITUL  EKOŠKOLA - máme!!

Titul nám bude slavnostně předán 19. června 2014 v Senátu Parlamentu ČR.

 

Den Země a zdraví

Tento svátek jsme slavili 30.4. 2014. EKOrada si pro školu připravila různé akce. Žáci 1.stupně se seznámili díky firmě EKOkom s tříděním odpadu a s jeho další možnou recyklací. Zahráli si didaktické hry, které pro ně firma připravila. Navštívilo nás také Teracentrum z Dolní Čermné, které žákům ukázalo ještěrky a hady. Také se o nich dozvěděli  mnoho zajímavostí. Žáci z druhého stupně, ti měli program podle ročníků. 6.třídy sázely v lese stromky, 7.třídy měly přednášku o rostlinách a s nimi se i blíže seznámily v zámecké zahradě. 8.třídu navštívili hadi ze Zemědělské školy Chrudim, a poté se šli podívat na vodárevskou věž v Chrasti. 9.třídy navštivily čističku odpadních vod  Chrasti.

Počasí nám přálo a oslava svátku Země se vydařila.

                                         G. Chvojková, V.Hledíková 8.A 

Dscf7438Dscf7442_2Dscf7473

 

Dscf7478Dscf7479Dscf7483

 

Dscf7487Dscf7493Dscf7504

Dscf7505Dscf7506Dscf7508

Dscf7510Dscf7516Dscf7537

Dscf7564Dscf7571Dscf7581

Dscf7588Dscf7594

 

 

 

 

Projekt „Mýdlo – hrdina dětí

7. 4. 2014

Tento projekt je součástí aktuální kampaně UNICEF.

Cílem této akce je zlepšit hygienické podmínky a přístup k nezávadné vodě pro děti v krizových situacích, a také ukázat dětem na základních školách, jak žijí vrstevníci v jiných zemích a jak je důležitá hygiena v životě každého z nás.

Naše škola se také přihlásila k tomuto projektu. Žáci Ekorady se seznámili s tímto světovým problémem. Mnozí z nás si ani neuvědomují, že umýt si ruce, dodržovat základní pravidla hygieny, mít možnost navštívit krytou toaletu, není ve světě vždy a všude samozřejmostí.

V rámci tohoto projektu jsme vytvořili mýdla jako symbol základní hygienické potřeby. Mýdla jsme vyráběli dvěma způsoby. Využili jsme zbytky mýdel, které nám posbírali žáci z celé školy. Ty jsme nastrouhali, zředili vodou a ze vzniklé hmoty jsme modelovali a vykrajovali nová mýdla. Vyzkoušeli jsme si i výrobu litých mýdel z mýdlové hmoty, kterou jsme dobarvovali a parfemovali.

Mýdla, která jsme vyrobili, využijeme na propagaci tohoto projektu při velikonoční jarmarku. Částka, která bude získána, bude odeslána na účet UNICEF.

                                                                                        Žákyně 9. A + 9. B

Mydla-divadlo-001Mydla-divadlo-002Mydla-divadlo-003

Mydla-divadlo-004Mydla-divadlo-005Mydla-divadlo-006

Mydla-divadlo-013Mydla-divadlo-014Mydla-divadlo-015

Mydla-divadlo-017Mydla-divadlo-018Mydla-divadlo-016_2

 

 

 

 

 

Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu

Recyklohrani ve spolupráci se společností Asekol v prosinci 2013 vyhlásila IV. ročník soutěže "Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu" Cílem soutěže je podpora sběru, opětovného využití a recyklace mobilních telefonů a navazuje na předcházející 3 velmi úspěšné ročníky z loňského školního roku. Během uplynulých ročníků zúčastněné školy odevzdaly téměř 87 tisíc vysloužilých mobilních telefonů. Telefony, které bylo možno repasovat, byly předány jako dar do dětských domovů, zbylé prošly recyklací.

Naše škola se v letošním roce přihlásila také. Členové Ekorady vyrobili letáky,připravili sběrné krabice a s touto akcí seznámili spolužáky ve svých třídách.  Celá akce byla také vyhlášena školním rozhlasem.

Soutěž probíhá do 31. 1. 2014. Pak sčítací komise zapíše výsledky jednotlivých tříd, sebere mobily a nahlásí vyhlašovateli soutěže. Ten by měl konečné výsledky vyhlásit do konce března 2014.

Soutěž ukončena 31. 1. 2014

Jak dopadlo školní kolo?

1. místo  - 7. A

2. místo - 3. A

3. místo - 8. B

Vítězové školního kola získali sladkou odměnu.

                                                                                         K. Hromek, šk. koordinátorky

001   30-1-2014-002   Sber-mobilu-002 Sber-mobilu-003   Sber-mobilu-004   Sber-mobilu-006Sber-mobilu-009   Sber-mobilu-011

 

Muzikál

Školní Ekorada uspořádala zájezd do Prahy na muzikál - Kapka medu pro Verunku, který se konal ve středu 15.5.2013 v divadle Hybernia. Představení se zúčastnili většinou žáci prvního stupně, protože se jednalo o pohádkový příběh z království Popelky, Zlatovlásky a Hloupého Honzy. Jako většina pohádek i tato končí svatbami, ale než k nim došlo, museli hrdinové napravit několik chyb, kterých se lidé dopustili ve vztahu k přírodě. Představení se nám velmi líbilo.

                                                                                          T. Šmejdová , šk. koordinátorky  

Kapka-medu_2Kapka_medu_pro_verunku2

Kapka-jpg3Kapka-medu-pro-verunku1

Projektový den ke Dni Země byl opravdu pestrý

Ve středu 24.4.2013 proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země, který se na celém světě každoročně slaví 22.4.

Žáci z prvního stupně se vypravili se svými vyučujícími na stadion, kde měli pod vedením paní učitelky Palatové a členů EKO rady připravený program, který byl přírodovědně a ekologicky zaměřený. Děti plnily na jednotlivých stanovištích rozmanité úkoly, poznávaly různé živočichy a rostliny, malovaly přírodními barvami na paletky, luštily zajímavé rébusy a poznávaly zvuky z přírody. Odměnou všem bylo nádherné počasí a též i nějaká sladkost pro vítěze.

Celý druhý stupeň se po jednotlivých třídách zúčastnil připravených programů.

Žáci šestých tříd se vypravili do lesa, kde po domluvě s panem revírníkem Svobodou měli připravený velmi zajímavý program, který jim rozšířil znalosti o lese jako ekosystému. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se vysazují nové sazeničky stromečků. Odměnou jim byla střelba ze vzduchovky do pohyblivých terčů a výborná svačina.

Sedmáci si vyslechli přednášku paní botaničky Nadi Gutzerové o zajímavých botanických lokalitách v okolí Chrasti a společně navštívili zámeckou zahradu.

Osmé třídy zpočátku popadal strach z přednášky Se škrtičem i o škrtičovi, ale poté, co se seznámili s ochočenou krajtou, se přednáška líbila. Po dobrodružném zážitku si žáci prohlédli Chrast z našich vodáren v Chrasti a v Chrašicích.

Třídy 9.A a 9.B se zúčastnily přednášky Jsme na jedné Zemi, na kterou přijela přednášet skupina příjemných lektorů z Prahy ze sdružení ADRA. Po zajímavém povídání se žáci vypravili na nedalekou čističku odpadních vod do Chrašic.

                                                                    V. Hájková, L. Burešová

P4240655_3P4240659P4240662P4240667P4240668P4240670

P4240688P4240689

 

 

EKOseminář v Hradci Králové

V úterý 23. 10. 2012 se vy dala EKOrada na seminář do Střediska ekologické výchovy - Sever v Hradci Králové. Zde nás přivítala lektorka Silvie Vacková.

Učili jsme se analyzovat a plánovat práci v projektu Ekoškola. Připravili jsme ve skupinkách plány k úspoře energií (např. výměna oken, zateplení budovy, výměna žárovek za úspornější....)a k šetření s vodou na naší škole.

Dopoledne velmi rychle uteklo a členové EKOrady se vraceli do Chrasti plni nových zážitků a plánů.

                                                                    V. Hledíková, G. Chvojková /7. A/ 

Seminar-hk-001Seminar-hk-003Seminar-hk-007 

Seminar-hk-007_2Seminar-hk-009

Sázení lip

Psal se 25.červen 2008 a do Chrasti dorazila vichřice jménem Emma. Zasáhla téměř celou Chrast, ale nejvíce to odnesla lipová alej. Tam vyvrátila spoustu stromů.

Dne 22. října 2012 se za účasti žáků z chrastecké základní školy vysadilo v lipové aleji 133 lip velkolistých, z toho 17 stromů pomáhali vysadit žáci od prvních do devátých tříd.

Chodilo se v hodinových intervalech po čtyřech třídách a každá třída pomáhala vysadit jeden strom, který si vzala pod patronát – strom bude označen visačkou s číslem třídy a dnem sázení. Dozvěděli jsme se, že jsme vysazovali Lípu velkolistou ve věku 10 let, která vyrůstala ve školce poblíž Mělníku. Ve výšce jednoho metru by měla mít 12 – 14 cm v obvodu kmínku. Okolo kořenů je obalena jutovým obalem a pletivem, které se během dvou let rozloží v zemi.

Kořeny jsme zasypali ornicí s kondicionérem v prášku. Zalili jsme 100 l vody („zálivková vana“) a znovu zasypali ornicí po kořenový krček. Ani níže ani výše. Vložili jsme do ornice několik hnojících tablet, které se budou během dvou let postupně rozpouštět.

Nakonec se lípa zasype mulčovací kůrou, která hospodaří s vodou a udržuje kyprou zem.

Okolo kmene lípy přiděláme bambusový obal, který chrání kmen před zajíci a zimním sluníčkem, aby kmen nepopraskal. Přiděláme kůly, aby strom rostl rovně a držel.

No není to nádherné napravit to, co vichřice před čtyřmi lety způsobila?

šk. koordinátorky    

Lipy-009Lipy-003Lipy-007Lipy-014

Den Země 2012

 

    Ve středu 25.4. se na naší škole uskutečnil projektový den ke Dni Země. Tentokrát jsme ho pojali jako Den pro les a pro město.

     Žáci 1. stupně měli program připravený organizací Adra. Ztvárňovali divadlo o příběhu pěstování sóji a ukazovali si na něm, kde dělají lidé chyby, kterými ničí přírodu.

Na „vlastní kůži“ si zkusili neobnovitelnost některých přírodních zdrojů. Odpověděli si také na otázky kvízu týkajícího se nákupů, recyklace a šetrnosti k životnímu prostředí a na závěr zkusili opravit chyby ve způsobu života jednoho školáka.

     Kluci a děvčata 2. stupně se vypravili se svými třídními učiteli na předem určená místa v okolí Chrasti.

     Žáci 6. a 7. třídy  vyšli do lesa, kde pod vedením  pana lesníka Svobody čistili les, vysazovali stromky, dozvěděli se spoustu zajímavých informací a vyzkoušeli si i střelbu ze vzduchovky.

     Osmáci pomáhali uklízet naše město a odměnou za práci jim byla nádherná vyhlídka z vodárenské věže.

     Deváté ročníky také uklízely město a to směrem k Chrašickému rybníku, kde navštívili místní čističku odpadních vod.

     Kluci a holky z EKO rady vyráběli z plastových lahví a víček, prostě ze všeho plastového, pěkné výrobky, které jsou rozmístěny v areálu školy.

     Počasí nám přálo a každý si určitě odnesl pár dobrých zážitků a zkušeností.

                                                                             šk. koordinátorky

Dsc01939Dsc01947