Analýza ekologického stavu školy

Analýzu provádí členové školní EKOrady za přispění dalších učitelů a tříd.

ČÁST 1.  ODPADY

KLadné stránky:

 • již několik let třídíme odpad /papír, plast, baterie, ostatní/
   
 • máme barevné koše na třídění ve třídách i v kabinetech
   
 • druhým rokem vyhlašujeme soutěž tříd v kvalitě třídění
   
 • žáci sami odnášejí koše s papírem na určené sběrové místo
   
 • dvakrát do roka pořádáme sběr starého papíru
   
 • škola nakupuje velká balení
   
 • snažíme se nepoužívat výrobky na jedno použití
   
 • víme, jak škola nakládá s nebezpečným odpadem
   
 • škola má na svém pozemku kompost

Záporné stránky:

 • v některých třídách nedůsledné třídění
   
 • malé využití kompostu

Návrhy, možnosti:

 • speciální koše na organický odpad a větší využití kompostu

30-1-2014-03830-1-2014-037

ČÁST 2. ENERGIE

Kladné stránky:

 • vytápíme plynem
 • vytápění řízeno čidlem podle venkovní teploty
 • vstupní hala, chodby, šatny - nižší teplota
 • teploměry ve všech třídách - nepřetápíme
 • větráme krátce a intenzivně
 • šetříme elektřinou, zbytečně nesvítíme - po škole umístěny upoutávky na úsporu energie a vody
 • svítíme zářivkami
 • nenecháváme spotřebiče ve stand-by modu
 • žáci vědí o spotřebě energie a její ceně
 • město podalo žádost o dotaci na nová okna a zateplení budovy školy

Záporné stránky:

 • nejsou na radiátorech termostatické ventily
 • za radiátory nejsou izolační desky
 • elektrické spotřebiče nejsou řízeny centrálním vypínačem
 • okna netěsní

Anketa: Nenechte si teplo uletět oknem.

Anketa byla určena žákům 2. stupně, kteří odpovídali na otázky, jak regulují teplotu ve třídě a jak doma.

Vyhodnocení:

Třídy:

- regulace teploty otvíráním či zavíráním kohoutů u radiátorů a krátké a intenzivní větrání /není příliš ekonomicky výhodné/. 

Domácnosti:

- termohlavice 106 rodin 

- čidlo s teplotou 114 rodin 

- podle pocitu tepla 81 rodin

Přibližně dvě třetiny rodin se chová ekonomicky ke své peněžence a k životnímu prostředí.  

30-1-2014-023

30-1-2014-024

30-1-2014-035

30-1-2014-036

30-1-2014-025

30-1-2014-026

ČÁST 3. PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Kladné stránky:

 • Většině se prostředí naší školy líbí
 • Pěkná výzdoba
 • Dostatek květin
 • Nejhezčí místo /podle výsledků ankety/ - sportovní hala

Záporné stránky:
 • Ničení výzdoby
 • Malé zapojení žáků v péči o rostliny
Anketa: Prostředí naší školy
Anketa probíhala během listopadu 2012 a dotazováni byli žáci 3. až 9. tříd.
Vyhodnocení:
 1. Prostředí naší školy se líbí asi 80% dotazovaných.
 2. Za nejhezčí místo ve škole byla vybrána sportovní hala, následována jednotlivými třídami a knihovnou.
 3. Nejméně se líbí sociální zařízení na nové budově, šatny a školní jídelna.
 4. 58 % dotázaných si myslí, že je ve škole dostatek zeleně.
 5. Pro trávení volného času by žáci nejvíce uvítali více pobytu venku, PC hry a hernu.

Eko-foto_4
 
 

30-1-2014-031

30-1-2014-034

 

ĆÁST 4. VODA

Kladné stránky:

 • Vodné a stočné rok 2012 - 186 512 Kč / bude sledováno i v příštím roce/
 • Spotřeba vody na osobu - 13, 9m3 /bude sledováno i v příštím roce/
 • Minimální spotřeba o víkendech
 • Opatření na úsporu vody - plakáty a upoutávky /2011/
 • Nebezpečné chemické látky se nevylévají do odpadu - svoz
 • Školní jídelna /asi 320 obědů/ - využívá myčku nádobí, rozšířená nabídka nápojů
 • Kapající kohoutky na 1. stupni - ihned panem školníkem opraveny

Záporné stránky:

 • Ve škole se všude používá pitná voda
 • Chybí rozvod užitkové vody
 • Škola nemá cirkulační rozvod teplé vody
 • Nejímá se dešťová voda
 • Špatně seřízené vodovodní baterie na 2. stupni /v příštím roce plánovaná oprava /
 • Nepoužívají se při úklidu bezfosfátové přípravky
 • Škola nemá vlastní bazén

Muzeum-001

 30-1-2014-032