Ekokodex

Web-eko-003

Jak jsme ho tvořili?

Každý zástupce přinesl několik nápadů ze své třídy.Ve skupinách jsme vybírali  ta pravidla, která se nám pro Ekokodex zdála vhodná. Pravidla, která se vyskytovala nejčastěji a líbila se všem, byla zapsána na tabuli. Výtvarné zpracování si vzala na starost p. učitelka Francouzová se svými žáky v hodinách výtvarné výchovy. Ekokodex jsme vyvěsili do vstupní haly a na nástěnku EKOrady. Teď už jenom zbývá - dodržovat jej.

Po prázdninových stavebních úpravách ve škole /2013/jsme zjistili, že náš Ekokodex je nenávratně pryč. Proto došlo k novému výtvarnému zpracování, které si tentokrát vzala na starosti p. učitelka Havlová se žáky osmých ročníků a členové EKOrady doplnili výtvarné dílo pravidly.Myslíme si , že se povedl a jsme na něho náležitě pyšní.

100_3816