Plán práce 2014/2015

PLÁN PRÁCE EKORADY NA ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

 

Úkol

Zodpovídá

Termín

1. schůzka Ekorady

 koordinátoři EVVO+ Ekorada

 září

Akce 72 hodin

 koordinátoři + Ekorada

říjen

Zaškolení 3. a 6. tříd na bodování třídění odpadu

 Ekorada

říjen

Seminář Ekorady

koordinátoři

 říjen

Nástěnky ve třídách

Ekorada

říjen

Výrobky na jarmark

Ekorada

listopad

Seminář Dobré praxe /Tereza/

koordinátoři EVVO+ 2 zástupci

listopad

Obnova a doplnění letáčků na úsporu a třídění

Ekorada

prosinec

Analýza

koordinátoři EVVO+ Ekorada

leden, únor, březen

Třídění odpadu /prezentace pro rodiče/

koordinátoři EVVO+ Ekorada

březen

Den Země

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

duben

Vyhodnocení analýzy

koordinátoři EVVO+ Ekorada

květen, červen

Sběr starého papíru

8. třídy

říjen,květen

Péče o květiny

Ekologické praktikum

průběžně

Bodování třídění odpadu

Ekorada

Průběžně, vyhlášení červen