Plán práce

Úkol

Zodpovídá

Termín

Nástěnka Ekorady + foto ze Dne Země

 koordinátoři EVVO+ Ekorada

 září

1. schůzka Ekorady

 koordinátoři

září

Zpracování PL - voda

koordinátoři EVVO+ Ekorada

říjen, listopad

Pohádka O nejkrásnější Sněhurčino jablko

ekologické praktikum, 1. třídy

 listopad

Vyhodnocení tématu Voda

koordinátoři EVVO+ Ekorada

prosinec

Zpracování PL – prostředí školy

koordinátoři EVVO+ Ekorada

leden

Vyhodnocení všech základních témat programu Ekoškola / žádost o certifikát/

koordinátoři EVVO+ Ekorada

únor

Organizace Dne Země

koordinátoři EVVO

duben

Sběr starého papíru

třídní 8. A +8. B

září, duben

Kontrola třídění odpadů ve třídách

koordinátoři EVVO+ Ekorada

průběžně

Sběr papíru do krabic

koordinátoři EVVO+ Ekorada

+ p. uklízečky

každý pátek