Plán práce 2015/2016

 

PLÁN EKORADY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

   

Úkol

Zodpovídá

Termín

1. schůzka Ekorady

Koordinátoři EVVO

září

Projekt 72 hodin

Ekorada,koordinátoři, 9.B

říjen

Hadí soutěž/igel. tašky/

Ekorada

listopad

Vánoční jarmark

Ekorada

listopad

Akce Zdravá svačina

Ekorada

březen

Organizace Dne Země

Ekorada, koordinátoři

duben

Kontrola třídění odpadků ve třídách

Ekorada, koordinátoři

průběžně, vyhlášení červen

 

Další akce budou upřesněny během škol. roku.