Plán práce 2016/2017

PLÁN PRÁCE EKORADY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Úkol

Zodpovídá

Termín

1. schůzka Ekorady

 koordinátoři EVVO+ Ekorada

 září

Akce 72 hodin

 koordinátoři + Ekorada

říjen

Zaškolení 3. a 6. tříd na bodování třídění odpadu

 Ekorada

říjen

Výrobky na jarmark

Ekorada

listopad

Anketa – školní jídelna

Ekorada

listopad

Vyhodnocení ankety

Ekorada

prosinec

Velikonoční jarmark – zdravé nápoje

koordinátoři EVVO+ Ekorada

březen

Den Země

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

duben

Sběr starého papíru

8. třídy

říjen,květen

Bodování třídění odpadu

Ekorada

Průběžně, vyhlášení červen