Plán práce 2017/2018

PLÁN PRÁCE EKORADY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Úkol

Zodpovídá

Termín

1. schůzka Ekorady

 koordinátoři EVVO+ Ekorada

 září

Akce 72 hodin

 koordinátoři + Ekorada

říjen

Zaškolení 3. a 6. tříd na bodování třídění odpadu

 Ekorada

říjen

Výrobky na jarmark

Ekorada

listopad

Velikonoční jarmark – zdravé nápoje

koordinátoři EVVO+ Ekorada

březen

Den Země

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

duben

Sběr starého papíru

8. třídy

září,květen

Bodování třídění odpadu

Ekorada

Průběžně, vyhlášení červen