Plán práce 2018/2019.

PLÁN PRÁCE EKORADY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Úkol

Zodpovídá

Termín

1. schůzka Ekorady a volba nových členů ve třídách (příp. obnova stávajících členů)

 koordinátoři EVVO+ Ekorada

 září

Akce 72 hodin

 koordinátoři + Ekorada

říjen

Zaškolení členů EkoRady na bodování třídění odpadu, nastavení pravidel bodování, seznámení tříd s pravidly bodování.

 Ekorada

říjen

Výrobky na adventní jarmark

Ekorada

listopad

Velikonoční jarmark – zdravé nápoje nebo zdravé potraviny (s prodejem)

koordinátoři EVVO+ Ekorada

březen

Den Země

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

duben

Sběr starého papíru

8. třídy

září,květen

Bodování třídění odpadu

Ekorada

Průběžně, vyhlášení červen