Květen 2013

Třída

Květen

Celkem

3. A

8

9

126

3. B

10

10

152

4.tř.

9

8

147

5. A

10

8

144

5. B

9

9

144

6. A

9

9

139

6. B

9

9

146

7. A

8

10

135

7. B

10

10

152

8. A

7

7

133

8. B

6

9

128

9. A

5

8

122

9. B

6

10

127

V letošním školním roce svedly boj o vítězství třídy 3. B a 7. B. Obě třídy třídily bez větších chyb a měly vyrovnaný počet bodů 152. Proto byla v pondělí 3. 6. provedena náhodná kontrola, která nám ale vítěze také neurčila. Po dohodě s vedením školy budou obě třídy za svou snahu odměněny filmovým představením. Gratulujeme !