Květen 2014

Třída

Květen

Celkem

3. A

10

10

152

3. B

10

10

160

4.A

10

9

153

4.B

10

9

155

5. tř

8

9

142

6. A

6

8

119

6. B

9

9

138

7. A

10

10

141

7. B

9

10

153

8. A

5

8

136

8. B

10

9

142

9. A

9

9

138

9. B

6

9

142

V tomto školním roce bezkonkurenčně zvítězila třída 3. B, která za celé období neztratila jediný bod a získala plný počet bodů -160.

2. místo obsadila se 155 body třída 4. B a o 3. místo se dělí třídy 4. A  a 7. B se 153 body.

I letos čeká na vítěze filmové představení.

Děkujeme všem, komu není lhostejné naše životní prostředí a pomáhají nám odpad třídit.