Květen2017

Třída

Květen

Celkem

3. A

9

6

138

3. B

6

7

128

3. C

10

7

129

4.A

7

8

139

4.B

6

7

127

5. A

9

10

158

5. B

10

10

157

6. A

10

9

138

6. B

8

9

119

7. A

9

10

149

7. B

8

9

147

8. A

9

10

138

8. B

8

9

118

9. A

10

8

131

9. B

10

8

133

Na 1.místě se umístila 5.A se 158 body,

na 2.místě byla 5.B se 157 body 

a na 3.místě byla 7.A se 149 body.

Vítězové vyhráli filmové představení-Špunti na vodě. BLAHOPŘEJEME!