Květen 2018

Třída

Květen

Celkem

3. A

10

9

146

3. B

10

7

151

4.A

10

8

140

4.B

9

6

140

4.C

10

10

150

5. A

10

10

147

5. B

8

9

135

6. A

8

9

150

6. B

9

8

140

7. A

10

9

126

7. B

10

9

127

8. A

10

10

131

8. B

10

9

129

9. A

9

9

128

9. B

10

10

127

Na 1. místě se umístila 3. B se 151 bodem,

na 2. až 3. místě třídy 6. A a 4. C   se 150 body.

Výherci stejně jako v předchozích letech získávají filmové představení. 

GRATULUJEME !