Listopad 2018

Bodování košů 21. a 23.11.:

Ve středu jsme bodovali na I. stupni, na II. stupni proběhlo bodování až v pátek kvůli nemoci členky Ekorady, která měla ve středu bodování provádět. Výsledky a celkový součet bodů uvádíme jako obvykle v tabulce:

1.A       8 bodů  (celkem 25)

1.B       7 bodů  (celkem 23)

2.A       8 bodů (celkem 26)

2.B       9 bodů (celkem 27)

3.A       9 bodů (celkem 27)

3.B       9 bodů (celkem 27)

4.A       9 bodů (celkem 26)

4.B       10 bodů (celkem 28)

5.A       8 bodů (celkem 23)

5.B       8 bodů (celkem 25)

5.C       9 bodů (celkem 27)

6.A       9 bodů (celkem 25)

6.B       7 bodů (celkem 23)

7.A       10 bodů (celkem 28)

7.B       9 bodů (celkem 26)

8.A       8 bodů (celkem 22)

8.B       9 bodů (celkem 24)

9.A       8 bodů (celkem 26)

9.B      10 bodů (celkem 30)

Bodování košů 7.11.:

Ve středu 7.11. proběhlo opět bodování košů. Jak tentokrát dopadly jednotlivé třídy a jak si vedou celkově, to uvádíme v následující tabulce:

1.A       8 bodů  (celkem 17)

1.B       10 bodů (celkem 16)

2.A       9 bodů (celkem 18)

2.B       9 bodů (celkem 18)

3.A       9 bodů (celkem 18)

3.B       9 bodů (celkem 18)

4.A       9 bodů (celkem 17)

4.B       10 bodů (celkem 18)

5.A       7 bodů (celkem 15)

5.B       8 bodů (celkem 17)

5.C       9 bodů (celkem 18)

6.A       9 bodů (celkem 16)

6.B       10 bodů (celkem 16)

7.A       9 bodů (celkem 18)

7.B       10 bodů (celkem 17)

8.A       8 bodů (celkem 14)

8.B       9 bodů (celkem 15)

9.A       9 bodů (celkem 18)

9.B      10 bodů (celkem 20)

Ekorada děkuje svým členům, kteří dnes třídění odpadu kontrolovali. Díkysmile