Nová pravidla pro bodování

Pravidla pro bodování košů

2x za měsíc

Každý koš se boduje zvlášť – maximum za koš jsou 3 body:

3 body – bez chyby

2 body – 1 věc je v jiném koši, než má být

1 bod – více věcí je v jiném koši, než má být

0 bodů – odpad smíchán natolik, že koš připomíná nádobu na směsný odpad

Bodujeme i pořádek kolem koše – 1 bod navíc

Maximum je tedy 10 bodů.

Bodování – středa začátek 4. vyučovací hodiny

_________________________________________________________________

Bodování košů 24.10.:

Ve středu 24.10. jsme zahájili bodování košů podle nových, přísnějších pravidel. Jak tedy dopadly jednotlicé třídy?

1.A       9 bodů

1.B       6 bodů

2.A       9 bodů

2.B       9 bodů

3.A       9 bodů

3.B       9 bodů

4.A       8 bodů

4.B       8 bodů

5.A       8 bodů

5.B       9 bodů

5.C       9 bodů

6.A       7 bodů

6.B       6 bodů

7.A       9 bodů

7.B       7 bodů

8.A       6 bodů

8.B       6 bodů

9.A       9 bodů

9.B      10 bodů

Problémy máme především s koši na směsný odpad, kam házíme i odpad, který můžeme třídit (plasty, papír).

Ekorada děkuje svým členům, kteří dnes třídění odpadu kontrolovali. Díky§