Zápisy 2012/2013

Schůzka EKOrady - 27. 5. 2013

Místo: učebna HV

Čas: 7.45 - 8.20

Prezentace: chybí zástupci 5. B, 6. B, 9. B

Plán:

 1. Zhodnocení analýzy vody /klady a zápory/
 2. Zhodnocení celoroční práce

Schůzka EKOrady - 8. 4. 2013

Místo : učebna HV

Čas: 7.50 - 8.20

Prezentace: všichni zástupci přítomni

Plán: 

 1. Kontrola splněných úkolů
 2. Příprava Dne Země pro 1. stupeň - rozdělení stanovišť a aktivit

Úkoly: 

 • Zpracování pracovních listů

Příští schůzka: dle potřeby

Schůzka EKOrady- 25. 2. 2013

Místo : učebna HV

Čas : 7.50 - 8.20

Prezentace: chyběli zástupci 8.B

Plán:

 1. Zvuky z přírody - Samuel
 2. Den Země - program
 3. Víčka pro Míšu
 4. Vyhodnocení úkolů z minulé schůzky

Úkoly:

 • Čistící prostředky - najít vhodné bezfosfátové a cenově rovnocenné (Samuel)
 • Počet umyvadel (3. + 9. tř.)
 • Počet splachovačů (6. + 5. tř.)

Příští schůzka: 25. 3. 2013

Schůzka EKOrady - 28. 1. 2013

Místo: učebna HV

Čas: 7.50 - 8.20

Prezentace: chyběli zástupci 3. A

Plán:

 1. Kontrola úkolů a jejich zpracování
 2. Příprava schůzky zástupců EKOrady s paní ředitelkou
 3. Informace o Dni Země

Úkoly:

 • 8. A + 5. tř. nahlásit závadu kohoutku
 • 9. B požádat p. Lenocha o seřízení kohoutků

Příští schůzka: 25. 2. 2013

Schůzka EKOrady - 14. 1. 2013

Místo: učebna HV

Čas: 7.50 - 8.30

Prezentace: chyběli zástupci 7. A, 7. B 

                                        8. B 

Plán:

 1. Umístění ptačí budky
 2. Klady a zápory - prostředí školy
 3. Analýza vody - pokračování

Úkoly:

 • Upevnění budky (8. A)
 • Zjistit kapající kohoutky (všichni)
 • Informace - školní jídelna (D. Horák, D. Brokl), úklid (T. Andrýsová), nebezpečný odpad (M. Klupková)

Příští schůzka: 28. 1. 2013

Eko-fotoSchůzka EKOrady - 3. 12. 2012

Místo:  učebna HV

Čas: 7.45 - 8.30

Prezentace: chyběli zástupci 9. A

Plán:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpracování ankety o prostředí

Úkoly:

 • Chybějící úkoly
 • Leták - výsledky ankety /zpracuje ekologické praktikum/

Příští schůzka: 14. 1. 2013

Schůzka EKOrady - 19. 11. 2012

Místo: učebna HV

Čas: 7. 45 - 8. 20

Prezentace: všichni zástupci

Plán:

 1. Pravidla práce
 2. Vyhodnocení úkolů
 3. Práce ve skupinách /voda, prostředí/

Úkoly:

 • příprava ankety 
 • spotřeba vody a její cena(D. Horák)
 • spotřeba vody na osobu za rok (8.B)
 • rozvod teplé vody + izolace (6. B)
 • co můžeme pro úsporu vody udělat my všichni

Příští schůzka: 3. 12. 2012


Schůzka EKOrady - 5. 11. 2012

Místo:učebna HV

Čas: 7.45 - 8.15

Prezentace: všichni přítomni

Plán:

 1. Kontrola úkolů
 2. Rozdělení na 2 prac. skupiny ( analýza vody, analýza prostředí )
 3. Zpráva do školního časopisu
 4. EKOKODEX - jak jsme ho tvořili ( postup )

Úkoly:

 • Koše - ředitelna ( 3.B ), jídelna (5.B), chodby ( 8.A,B, 4, tř. )
 • Nástěnkáři - zapsat role
 • Škol. časopis ( 7.A )
 • EKOKODEX ( 6.A )

Příští schůzka - 19. 11. 2012

Schůzka EKOrady -22. 10. 2012

Místo:učebna HV

Čas: 7.45 - 8.15

Prezentace: Kodešová- omluvena

Plán:

 1. Kontrola a zapsání úkolů z minulé schůzky
 2. Příprava materiálů na seminář v HK

Úkoly:

 • nesplněné úkoly ( 5.B, 8.B )

 • zpráva o semináři

  Příští schůzka: 5.11. 2012

Schůzka EKOrady - 8. 10. 2012

Místo:učebna ICT - 1. stupeň

Čas: 7.45 - 8.15

Prezentace: omluvena Andrýsová, Rabasová, Kusá, Pokorná

Schůzku vedl: D. Hlavatá, L. Krejčová

Plán:

 1. Letáčky - nikde nechybí
 2. Voda - rozdělení analýzy a zadání úkolů
 3. Seminář (seznámení s obsahem, 23.10. 2012)

Úkoly :

 • Spotřeba teplé a studené vody (5.B)
 • Spotřeba vody na osobu (8.B)
 • Spotřeba vody o víkendech a prázdninách (7.B)
 • Cena (vodné a stočné) (7.A)

Co dělat pro úsporu vody? (všichni :D)

Příští schůzka: 22. 10. 2012

Schůzka EKOrady - 24. 9. 2012

Místo: učebna ICT - 1. stupeň

Čas: 7.50 - 8.15

Prezentace: přítomni zástupci všech tříd

Plán:

 1. Kontrola členů
 2. Zhodnocení loňského školního roku a připomenutí výsledků
 3. Rozdělení úkolů /rolí/ pro tento školní rok

Úkoly:

 • Informovat tř. učitele a spolužáky
 • Sběr papíru ve své třídě / vždy v pátek/
 • Zjistit, kde chybí letáčky na úsporu energie, vody 
 • Příprava další schůzky / D. Hlavatá, L. Krejčová/

Příští schůzka: 8. října 2012

100_3229

100_3230

100_3231

100_3232

100_3233

100_3234

100_3235

100_3236

Schůzka EKOrady - 4. 6. 2012

Místo: učebna ICT - 1. stupeň

Čas: 7.50 - 8.20

Prezentace: přítomni zástupci všech tříd

Plán:

 1. Zhodnocení činnosti v tomto školním roce
 2. Vyhodnocení soutěže ve třídění odpadu
 3. Výběr filmového představení

 

Schůzka EKOrady - 21. 5. 2012

Místo: učebna ICT - 1. stupeň

Čas: 7.50 - 8.30

Prezentace: chybí zástupci 9. tříd a 5.B

Plán: 

 1.  Zhodnocení Dne Země
 2. Sběr fotek ze Dne Země
 3. Klady a zápory - energie

Úkoly:

 • Shromáždění fotek - Michal Jirout
 • Výběr filmového představení

Příští schůzka: 4. 6. 2012

 Schůzka EKOrady - 23. 4. 2012

Místo: učebna ICT - 1. stupeň

Čas: 7.45 - 8. 10

Prezentace: všichni zástupci tříd 2. stupně

Plán: informace - Den Země - práce jednotlivých ročníků

Úkoly: 

 • přinést plast na výtvarnou dílnu
 • fotografie z práce jednotlivých skupin

Příští schůzka 21. 5. 2012.


Schůzka EKOrady - 16. 4. 2012

Místo: učebna ICT - 1. st.

Čas: 7.45 - 8.20

Prezentace: chybí zástupci 6. A - Malečková, Hledíková

Plán: 1. Příprava Dne Země

Úkoly:

 • Informace o dni Země ve třídách
 • Příprava materiálu a pomůcek

Příští schůzka: 23. 4. 2012 - pouze zástupci 2. stupně Schůzka EKOrady - 2. 4. 2012

Místo: učebna ICT - 1. st.

Čas: 7.45 - 8.20

Prezentace: všichni žáci

Plán: 1. Kontrola a zápis úkolů z minulé schůzky:

-Průměrná teplota v šatně

- Spotřebiče ve školní jídelně

- Spotřeba energie o prázdninách

- Průměrné teploty ve třídách

        2. Anketa o způsobu regulace tepla a její vyhodnocení

        3. Umístění poutačů o úspoře k el. vypínačům, vodovodním kohoutkům a k odpadkovým košům

Úkoly: 

 •       zjistit umístění centrálního čidla


Příští schůzka: 16. 4. 2012

Poutace-eko-001

Poutace-eko-002

Poutace-eko-003

Poutace-eko-005

Poutace-eko-006

Poutace-eko-007

Poutace-eko-008


 Schůzka EKOrady - 5. 3. 2012

Místo: učebna ICT - 2. stupeň

Čas: 7.45  - 8.20

Prezentace: chybí Jirout, Hájková, Dvořáková, Holubová

Plán: 1. Kontrola úkolů z minulé schůzky - úkoly zůstávají napříště - nepřítomnost žáků

        2. Vyplnění PL s panem školníkem-vytápění školy

Úkoly:

 • Anketa-zůstává-8.A
 • Průměrná teplota v šatně - 7.B
 • Spotřebiče ve školní jídelně - 8. B
 • Spotřeba el. energie o prázdninách - 9. B

  Příští schůzka:  2. 4. 2012

100_2679_2

100_2680_2

100_2681_2

100_2682_2

100_2684

  Schůzka EKOrady - 20. 2. 2012

Místo: učebna ICT - 1. stupeň

Čas: 7.45 - 8.30

Prezentace: všichni žáci a metodici

Plán: 1. Kontrola a zápis úkolů z minulé schůzky

        2.Pracovní listy - analýza - energie

        3. Příprava ankety - Způsoby regulace tepla u vás doma

Úkoly: 

 • Měření denní spotřeby el. energie
   
 • Zajistit doplnění chybějících teploměrů
   
 • Anketa ve třídách 2. stupně a její vyhodnocení

 

Příští schůzka: 5. 3. 2012

Schůzka EKOrady - 13. 2. 2012

Místo: školní družina

Čas: 7.45 - 8.30

Prezentace: přítomni všichni členové z řad žáků a metodici

Plán: 1. Shrnutí analýzy odpadu

        2. Organizace vážení netříděného odpadu za 1 den v naší škole /proběhne 15. 2. 2012/

        3. Vyhodnocení kladných a záporných stránek / odpad/

        4. Návrhy, možnosti zlepšení

Úkoly: 

 • Zjistit počet teploměrů (kde chybí)
   
 • Zjistit průměrnou teplotu ve třídách
   
 • Zjistit spotřebu a cenu energie za loňskou topnou sezónu
   
 • Zjistit spotřebu a cenu elektrcké energie za loňský rok

Příští schůzka: 20. 2. 2012