Zápisy 2014/2015

Schůzka EKOrady 18. 5. 2015

Docházka: chyběli zástupci 9. ročníků

Plán:

 • Zhodnocení činnosti v tomto školním roce
 • Vyhodnocení bodování třídění odpadu

Úkol:

 1. Výběr filmu

 

Schůzka EKOrady 27. 4. 2015

Docházka: 6.B - omluveni; 9.A - chybí

Plán:

 • Organizace Dne Země
 • Fotky 9.A+7.B
 • Vyhodnocení úspory kohoutků

Úkoly:

 1. Seznámení ve třídách s organizací Dne Země

Příští schůzka: 18. 5. 2015

Schůzka EKOrady 13. 4. 2015

Docházka:omluveni zástupci 7. B

Plán:

 • Úspora vody - způsob dopočítání
 • Anketa o třídění odpadu
 • Příprava a organizace Dne Země

Úkoly:

 1. Anketa - web 9. A
 2. Úspora vody - závěrečná tabulka 8. B, 7. B
 3. Den Země - hlášení 8. B

Příští schůzka: 27. 4. 2015

Schůzka EKOrady 30. 3. 2015

Docházka: 9. třídy omluveni

Plán:

 • Rozdělení úkolů na jarmark
 • Dokončení tabulí
 • Hřbitov odpadků

Úkoly:

 1. Jarmark (8. A, 5. A, 5. B)
 2. Takulky kohoutů (4. A)

Další schůzka: 13. 4. 2015 

Schůzka EKOrady 16. 3. 2015

Docházka: 6. A, 9. B, omluvena: 8. A

Plán:

 • Kontrola úkolů
 • Příprava ankety
 • Výběr loga

Úkoly:

 1. logo - převedení do počítačové podoby

Příští schůzka: 30. 3.

Img_0021

Img_0022_3

Img_0020

Schůzka EKOrady 9. 3. 2015

Docházka: všichni zástupci

Plán:

 • Karbice na papír
 • logo EKOrady - návrhy
 • kontrola úkolů
 • plakáty

Úkoly:

 1. návrh loga
 2. otázky do ankety

Příští schůzka: 6. 3.

Schůzka EKOrady 2. 3. 2015

Docházka: omluveny 9. třídy

Plán:

 • spořiče vody - rozpracování plánu analýzy
 • logo EKOrady

Úkoly:

 1. grafické zpracování plánu - 6.A
 2. návrhy loga

Příští schůzka: 9. 3.

Schůzka EKOrady 9. 2. 2015

Plán:

 • další zpracování podkladů  k prezentaci třídění odpadů

Úkoly:

 1. Příprava podkladů pro další schůzku

Příští schůzka: 11. 2. 2015 v počítačové učebně a kuchyňce

Schůzka EKOrady 26. 1. 2015

Plán:

 • informace od p. starostky
 • práce na projektu

Úkoly:

 1. invidiuálí práce ve skupině
 2. plán Chrasti (7. B)

Příští schůzka: 4. 2. počítačová učebna a 9. 2. v kuchyňce

Schůzka EKOrady 19. 1. 2015

Docházka: omluvena 8.B

Plán:

 •  Práce ve skupinách na prezentaci

Úkoly: 

 1. 6.B - odbor ŽP ( zjistit info o kontejnerech)
 2. Další informace ve skupinách

Příští schůzka: 26. 1. 2015   

 

Schůzka EKOrady 12. 1. 2015

Docházka: omluvena 9.A

Plán:

 • třídění odpadu
 • rozdělení do skupin na prezentaci
 • brainstorming

Úkoly:

 1. Přinést materiály pro prezentaci

Příští schůzka 19. 1. 2015

Schůzka EKOrady 10. 11. 2014

Docházka: omluveny 9,třídy a 8. B

Plán:

 • Výtvarná dílna na ván. jarmark
 • Sběr papíru ze tříd
 • Zaučení bodování 3. a 6. tříd

Úkoly:

 1. Zapsat si termín na dílnu /nástěnka/
 2. Třídní nástěnky

Příští schůzka dle pozdější dohody

Schůzka EKOrady 13.10. 2014

Docházka: zastoupeny všechny třídy

Plán:

 • vyhodnocení projektu 72 hodin  

Úkoly:

 1. Každý se podívá na webové stránky EKOškoly - www.ekoskola.cz     

Příští schůzka: V pátek 24.10.2014 v 7:50 v kuchyňce

 

Schůzka EKOrady 29.9. 2014

Doházka: zastoupeny všechny třídy

Plán:

 • kontrola úkolů
 • organizace projektu 72 hodin
 • registrace prijektu

Úkoly:

 1. rozhlasová relace /9. tř./
 2. zajištění mincíře / 5. tř./
 3. loga projektu /děvčata/

 

Schůzka EKOrady 22. 9. 2014

Docházka: zastoupeny všechny třídy

Plán:

 • seznámení s novými členy
 • rozdělení funkcí
 • projekt 72 hodin
 • opakování třídění odpadu

Úkoly: 

 1. článek do Chrastparku - K. Hromek
 2. seznamy členů
 3. návštěva p. starostky /projekt - 72 hodin/ - 9. a 5. třídy
 4. nápady na akce pro tento školní rok

Příští schůzka: 29. 2. 2014