Zápisy 2015/2016

Schůzka EKOrady - 30. 5. 2016

Docházka: přítomni všichni zástupci tříd

Program:

 1. Vyhodnocení soutěže v třídění odpadu
 2. Zhodnocení celoroční práce

Úkoly:

 1. Hlášení do rozhlasu /5. B/

Schůzka EKOrady - 25. 4. 2016

Docházka: nepřítomni 6. A, 6. B/omluveni/, 9. A

Program

 1. Vyhodnocení soutěže "zelená třída"
 2. Zhodnocení Dne Země

Úkoly:

 • Bodování - třídění odpadu

Příští schůzka :30. 5. 2016

Schůzka EKOrady - 11. 4. 2016

Docházka: nepřítomni zástupci 9. tříd

Program:

 • Zhodnocení jarmarku
 • Program - Den Země - akce jednotlivých tříd
 • Soutěž Zelená třída

Úkoly:

 1. Rozhlasová relace ke Dni Země /5. tř./
 2. Focení / 5. tř. a 8. A/
 3. Zelená komise / 4. A + 8. B/

Příští schůzka: 25. 4. 2016

Schůzka EKOrady - 14. 3. 2016

Docházka: přítomni zástupci všech tříd

Program:

 • Organizace vel. jarmarku 
 • Seznam potravin na ochutnávku
 • Poster - anketa

Příští schůzka: 22. 3. výroba pomazánek v kuchyňce

Schůzka EKOrady - 7. 3. 2016

Docházka: přítomni všichni zástupci 

Program:

 1. Vyhodnocení ankety
 2. Sepsání receptů

Úkoly:

 • Anketa - výpočty procent /9. B/
 • Grafy + tisk / 8. B/
 • Rozmnožení receptů

Další schůzka : 14. 3. 2016

Schůzka EKOrady  - 25. 1. 2016

Docházka: chybí zástupci 8. B

Program:

 1. Výběr receptů
 2. Organizace ochutnávky

Úkoly:

 • Sběr kelímků
 • Seznamy potravin

 

Příští schůzka: 8. 2. 2016

 

Schůzka EKOrady - 11. 1. 2016

Docházka: zástupci všech tříd přítomni

Program:

 1. Anketa - svačina /práce ve skupinách/
 2. Zdravé recepty - návrhy

Úkoly:

 • Zpracování ankety /K. Hromek/

Příští schůzka: 25. 1.2016

 

Schůzka EKOrady - 7. 12. 2015

Docházka: chyběli zástupci 8. B

Program:

 1. Zhodnocení vánočního jarmarku
 2. Nápady na akci "Zdravá svačina"

Úkoly:

 • Otázky na anketu
 • Zdravé recepty

Příští schůzka: 11. 1. 2016

Schůzka EKOrady- 23. 11. 2015

Docházka : chyběli zástupci 9. A, 9. B, 8. A, 7. B

Program:

 • Organizace vánočního jarmarku

Úkoly :

 1. Web - Kája

Příští schůzka: 7. 12. 2015

Schůzka EKOrady - 19. 10. 2015

Docházka: oml. 6. A, 6. B

Program:

 • informace o igelitových taškách
 • zhodnocení 72 hodin
 • výběr loga
 • informace o soutěži "Zelená a nemocná příroda"

Úkoly:

 1. příprava pomůcek na výrobu mýdla
 2. 5.B - připomenutí termínu schůzky

Příští schůzka: 12. 11.

 

Schůzka EKOrady - 5. 10. 2015

Docházka: všichni

Plán:

 • Kontrola úkolů
 • Projekt 72 hodin
 • Hadí soutěž

Úkoly

 1. fotografie z představení - 8.B
 2. Informace o igelitových taškách
 3. Rozhlasová relace 9.B

Příští schůzka: 19. 10.

 

Schůzka EKOrady - 14. 9. 2015

Docházka: omluveny 6. třídy a 7.A

Plán:

 • Seznámení s novými členy
 • Rozdělení funkcí
 • Projekt 72 hodin
 • Příprava plánů na školní rok

Úkoly:

 1. Seznam členů - 5.A
 2. Nástěnka - 9.B
 3. Web - Karel Hromek
 4. Tabulka bodování - 7.A

Příští schůzka: 5. 10. 2015

Img_0292

Img_0291