Zápisy 2018/2019.

Schůzka EKOrady 5.11. 2018

Projednané záležitosti a stanovené úkoly:

1. Členové EkoRady zajistí vyvěšení pravidel pro bodování košů do všech tříd.

2. Blíží se adventní jarmark, zástupci EkoRady mají za úkol promyslet, co bychom mohli společně na jarmark vyrobit.

3. Příští schůzka proběhne za 14 dní, v pondělí 19.11. 

Schůzka EKOrady 24. 9. 2018

Docházka: Zástupci ze 4. - 9. ročníku.

Projednané záležitosti a stanovené úkoly:

1. Ve 3. B se podařilo zvolit nové členy EKOrady. Od příští schůzky se budou účastnit naší práce.

2. Došlo k částečné obměně členů EKOrady v některých třídách. Stále chybí zástupci ze 4. A, 4. B a 9. A.

3. AKCE 72 HODIN - Po diskusi jsme se rozhodli k výsadbě ovocných keřů na školním pozemku. Zástupci EKOrady poté zašli za paní ředitelkou a domluvili s ní místo výsadby a druhy keřů, které budou vysazeny. Paní ředitelka pověřila členy EKOrady, aby zjistili ceny keřů a přislíbila uvolnit určitou částku. Do příště je tedy nutné zjistit ceny keřů a zajistit jejich nákup.

4. Příští schůzku zčásti věnujeme třídění odpadu - připomeneme si, který druh odpadu patří kam, a připravíme tradiční soutěž tříd ve třídění odpadu.

Termín příští schůzky: 8. 10. 2018

Schůzka EKOrady 17. 9. 2018

Docházka: Zástupci ze 4. - 9. ročníku, kteří byli členy EKOrady minulý školní rok 

Projednané záležitosti a stanovené úkoly:

1. Někteří zástupci tříd již nemají zájem dále v EKOradě pracovat. Bude nutno ve třídách zvolit nové zástupce. Problém se týká tříd 4. A, 4. B a 9. A.

2. Byli zvoleni vyslanci do 3. tříd, aby pozvali zástupce třeťáků do EKOrady.

3. Stanovení členové EKOrady provedou kontrolu tříd, zjistí, zda v nich visí plakáty a informační cedule k třídění odpadu.

4. Do příští schůzky informovat třídy, že i tento rok proběhne Akce 72 hodin. Zástupci EKOrady zaznamenají veškeré nápady, kde ve škole nebo v okolí by byla potřebná naše pomoc. Nejzajímavější nápad v Akci 72 hodin zrealizujeme.

Termín příští schůzky: 24. 9. 2018