Zápisy 2018/2019.

Schůzka EKOrady 24. 9. 2018

Docházka: Zástupci ze 4. - 9. ročníku.

Projednané záležitosti a stanovené úkoly:

1. Ve 3. B se podařilo zvolit nové členy EKOrady. Od příští schůzky se budou účastnit naší práce.

2. Došlo k částečné obměně členů EKOrady v některých třídách. Stále chybí zástupci ze 4. A, 4. B a 9. A.

3. AKCE 72 HODIN - Po diskusi jsme se rozhodli k výsadbě ovocných keřů na školním pozemku. Zástupci EKOrady poté zašli za paní ředitelkou a domluvili s ní místo výsadby a druhy keřů, které budou vysazeny. Paní ředitelka pověřila členy EKOrady, aby zjistili ceny keřů a přislíbila uvolnit určitou částku. Do příště je tedy nutné zjistit ceny keřů a zajistit jejich nákup.

4. Příští schůzku zčásti věnujeme třídění odpadu - připomeneme si, který druh odpadu patří kam, a připravíme tradiční soutěž tříd ve třídění odpadu.

Termín příští schůzky: 8. 10. 2018

Schůzka EKOrady 17. 9. 2018

Docházka: Zástupci ze 4. - 9. ročníku, kteří byli členy EKOrady minulý školní rok 

Projednané záležitosti a stanovené úkoly:

1. Někteří zástupci tříd již nemají zájem dále v EKOradě pracovat. Bude nutno ve třídách zvolit nové zástupce. Problém se týká tříd 4. A, 4. B a 9. A.

2. Byli zvoleni vyslanci do 3. tříd, aby pozvali zástupce třeťáků do EKOrady.

3. Stanovení členové EKOrady provedou kontrolu tříd, zjistí, zda v nich visí plakáty a informační cedule k třídění odpadu.

4. Do příští schůzky informovat třídy, že i tento rok proběhne Akce 72 hodin. Zástupci EKOrady zaznamenají veškeré nápady, kde ve škole nebo v okolí by byla potřebná naše pomoc. Nejzajímavější nápad v Akci 72 hodin zrealizujeme.

Termín příští schůzky: 24. 9. 2018