Zápisy 2018/2019.

Schůzka EkoRady 6.5.

Dny volna spojené se státními svátky nám s plánem schůzek poněkud zamávaly. Sešli jsme se až 6.5., tedy o týden později.

Projednané body:

1. Upozornění, že termíny schůzek jsou zveřejňovány na ekonástěnce ve vstupní hale - sledujte, pokud by zase došlo k nějakým posunům.

2. Poslední třída, ve které jsme dosud nepředvedli program Třídění, je 4. B. Přesný termín nebyl upřesněn, pravděpodobně bude v pátek 10.5.

3. Poděkování všem, kteří se podíleli na dosavadním průběhu programu Třídění, jmenovitě Oliverovi, Terce, Hance, Vanesse, Aničce a Kačce. Jste úžasní ;-)

4. Za odměnu pojedou členové EkoRady, kteří dochází na schůzky, na komentovaný výjezd po studánkách a jinách pramenech. Program zajistila paní ředitelka a proběhne 20. června. Přesné instrukce budou včas oznámeny. 

5. Příští schůzka v pondělí 20. 5.

Schůzka EkoRady 17.4.

Schůzka pouze pracovní, s Oliverem, Terkou a Hankou - k zajištění organizace projektového Dne Země. Dále k bodování košů pro následující období.

Schůzka EkoRady 1.4.

PRO TY, CO (ZASE) NEBYLI: Na schůzce nás bylo hrozně málo! Nechodíte. Jste ochotni vůbec dál v EkoRadě být? Těžko se pracuje, není-li na Vás spoleh!

PRO TY, CO BYLI: Děkujeme. Ve středu půjdeme zase do tříd s Tříděním, byl vytvořen pracovní tým pro tento týden. Sejdeme se u kuchyňky. 

Za dva týdny je Den Země s výrobou na velikonoční jarmark. Promyslete, co by se dalo vyrábět. Každopádně doneste vyfouknutá vejce.

Schůzka EkoRady 25.3.

1. Vytvořeny dva pracovní týmy, které půjdou do tříd s programem na třídění odpadu, a to poprvé tuto středu.

2. Nácvik programu ve třídě 7. B, doladění detailů a podrobností.

Schůzka Ekorady 17.3. 2019

1. Konečně jsme pohnuli s přípravou projektu. Z krabic vyrobeny "kontejnery", roztříděny odpadky pro naukovou hru, doladěna prezentace, vytvořeny 2 týmy, které akci předvedou na 1. stupni.

2. Konečně jsme se dočkali EKONÁSTĚNKY! Je ve vstupní hale a budeme na ni vyvěšovat termíny schůzek a zadané úkoly.

Schůzka Ekorady 25.2. 2019

Další debata o třídění odpadu. Úkoly z minula nesplněny (!), musely být rozdány znova a jmenovitě.

Schůzka Ekorady 11.2. 2019

1. Oliver připravil prezentaci k programu na třídění odpadu.

2. Debata o třídění odpadu - co kam a proč. Řešení sporných otázek (především zmačkaný papír, obaly od sušenek se stříbrnou vrstvou, rozbitá zrcátka)

3. Úkoly napříště - každý donese aspoň 2 ks odpadků (vymyté!), zkusíme si třídění.

Schůzka Ekorady 21.1. 2019

1. Nějak se nám nedaří scházet se v plném počtu. Mnozí chybí a nepřijdou vůbec, někteří chodí i s více než čtvrthodinovým zpožděním!

2. První konkrétní práce na programu o třídění odpadu pro 1. stupeň. Rozhodli jsme se vytvořit krátkou přednášku s prezentací a jednoduchou soutěží. Rozdány úkoly napříště.

Schůzka Ekorady 7.1. 2019

Donesly se nám zprávy z prvního stupně, že některé třídy (hlavně ti nejmladší) stále tápou v třídění odpadu. Rozmyslíme si, zda jim můžeme s tříděním nějak pomoci. Padly první návrhy - video, soutěž, přednáška někoho zvenčí... Ještě promyslíme.

Schůzka Ekorady 1.12.2018

Vyhodnocení adventního jarmarku 2018 - naše výrobky se líbily a skoro všechny prodaly - velký úspěch, děkujeme všem!

Schůzka Ekorady 19.11.2018

Schůzka byla věnována posledním přípravám na adventní jarmark a rozdělením úkolů na tuto akci. Sejdeme se při výrobním dnu.

Schůzka EKOrady 5.11. 2018

Projednané záležitosti a stanovené úkoly:

1. Členové EkoRady zajistí vyvěšení pravidel pro bodování košů do všech tříd.

2. Blíží se adventní jarmark, zástupci EkoRady mají za úkol promyslet, co bychom mohli společně na jarmark vyrobit.

3. Příští schůzka proběhne za 14 dní, v pondělí 19.11. 

Schůzka EKOrady 24. 9. 2018

Docházka: Zástupci ze 4. - 9. ročníku.

Projednané záležitosti a stanovené úkoly:

1. Ve 3. B se podařilo zvolit nové členy EKOrady. Od příští schůzky se budou účastnit naší práce.

2. Došlo k částečné obměně členů EKOrady v některých třídách. Stále chybí zástupci ze 4. A, 4. B a 9. A.

3. AKCE 72 HODIN - Po diskusi jsme se rozhodli k výsadbě ovocných keřů na školním pozemku. Zástupci EKOrady poté zašli za paní ředitelkou a domluvili s ní místo výsadby a druhy keřů, které budou vysazeny. Paní ředitelka pověřila členy EKOrady, aby zjistili ceny keřů a přislíbila uvolnit určitou částku. Do příště je tedy nutné zjistit ceny keřů a zajistit jejich nákup.

4. Příští schůzku zčásti věnujeme třídění odpadu - připomeneme si, který druh odpadu patří kam, a připravíme tradiční soutěž tříd ve třídění odpadu.

Termín příští schůzky: 8. 10. 2018

Schůzka EKOrady 17. 9. 2018

Docházka: Zástupci ze 4. - 9. ročníku, kteří byli členy EKOrady minulý školní rok 

Projednané záležitosti a stanovené úkoly:

1. Někteří zástupci tříd již nemají zájem dále v EKOradě pracovat. Bude nutno ve třídách zvolit nové zástupce. Problém se týká tříd 4. A, 4. B a 9. A.

2. Byli zvoleni vyslanci do 3. tříd, aby pozvali zástupce třeťáků do EKOrady.

3. Stanovení členové EKOrady provedou kontrolu tříd, zjistí, zda v nich visí plakáty a informační cedule k třídění odpadu.

4. Do příští schůzky informovat třídy, že i tento rok proběhne Akce 72 hodin. Zástupci EKOrady zaznamenají veškeré nápady, kde ve škole nebo v okolí by byla potřebná naše pomoc. Nejzajímavější nápad v Akci 72 hodin zrealizujeme.

Termín příští schůzky: 24. 9. 2018